Hyppää pääsisältöön

Mistä tiedämme, että SOTE-uudistus oli onnistunut?

Terveydenhuollon laadunkehittämisessä menee nyt lujaa. Toimijoita on liikkeellä - ja paljon. Yliopistollisten sairaaloiden laatuylilääkärit ovat kääntyneet THL:n puoleen, että tämä ottaisi käyttöön kaksi valtakunnallista systeemi-indikaattoria: sairaalahoidon jälkeinen vuoden kuolleisuus ja sairaalahoidon jälkeinen päivystyksenomainen paluu sairaalaan 30 päivässä. Aloitteentekijät ovat arvioineet, että THL on ainoa taho maassa, joka pystyisi toteuttamaan mittauksen ja sairaaloiden välisen vertailun. Kuntaliiton omistama Finnish Consulting Group (FCG) vetää koordinaatiohanketta, jossa pyritään sovittamaan yhteen hajanaista kenttää laadunmittaamisessa ja raportoinnissa. Lääkäriliiton laatuneuvosto on kysynyt erikoisalayhdistyksiltä, minkälaista tietoa ne tarvitsisivat laadunkehittämiseen ja vertailuun.

Väitetään, että laadunmittaamiseen tarkoitettua softaa on myyty erikoissairaanhoitoon miljoonilla. Monilla alueilla pyritään lisäksi selvittämään palvelujen tuottamisen hintaa potilaskohtaisesti, jotta kalliita prosesseja voitaisiin parantaa. Kotimaisille ja ulkomaisille konsulteille riittää työtä. Miksi yhtä äkkiä kaikki tämä hässäkkä? Ainakin kaksi varmaa syytä: terveydenhuoltolain velvoitteet ja SOTE- uudistus. SOTE aiheuttaa levottomuutta palveluidentuottajissa, jotka valmistautuvat kertomaan kuinka halpoja ja laadukkaita heidän palvelunsa ovat. SOTE -uudistukseen liittyy oma huoleni. Suunnittelussa on toistaiseksi keskitytty hallintorakenteiden ja rahoituksen pohdintaan. Tärkeitä nekin, mutta samaan aikaan tarvitaan systemaattista vaikuttavuuden seurantaa – mikä on saavutettu terveyshyöty ja mitä sen tuottaminen on maksanut. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen pitää tuottaa nykyistä suurempi hyöty huolimatta tiukentuvasta taloustilanteesta.

Vaikuttavuuden seurantaan tarvitaan indikaattorit, jotka eri osapuolet hyväksyvät työvälineiksi. Niiden pitää mitata oikeita asioita ja olla riittävän herkkiä kertomaan muutoksesta. Tarvitsemme makrosysteemien (lue neljä järjestäjätahoa tai kahdeksan itsenäistä tuotantoaluetta), mesosysteemien (lue sairaala tai suuri terveyskeskus) ja mikrosysteemien (lue klinikka tai terveysasema) toimivuuden mittaamiseen soveltuvat indikaattorit. Eri tasojen indikaattorit voivat joskus olla samoja, mutta pääasiassa makrotasolla tarvitaan karkeita mittareita, ja mitä lähemmäksi mikrosysteemiä mennään, sitä useammin seurataan prosessimittareita, jotta ne riittävän herkästi toteaisivat muutokset. Konkretisoiden, makrotasolla indikaattori voisi olla vakioitu sydäntautikuolleisuus, mesotasolla sairaalasta kotiutuneiden potilaiden palaaminen päivystyksenä sairaalaan seuraavan 30 päivän aikana ja mikrotasolla terveysaseman verenpainepotilaiden hoitotavoitteiden saavuttaminen tai klinikasta kotiutuneiden sydämen vajaatoimintapotilaiden palaaminen päivystyksenä sairaalaan 30 päivän aikana.

Meillä on Suomen olosuhteissa varsin vähän testattuja indikaattoreita. Tämä täytyy aluksi hyväksyä ja edetä askel kerrallaan. Makrotason mittareiden kehittäminen on THL:n tehtävä. Mesotason mittareita voivat pohtia järjestäjätahot tai itsenäiset tuotantoalueet. Mikrotason mittareiden tulee ennen kaikkea palvella kunkin yksikön omien prosessien seurantaa. Osa tulee varmasti kiteytymään yhteisiksi, joita koko valtakunnassa seurataan.

SOTE -uudistuksen pitäisi luoda kilpailua kaikille tasoille. Suuret järjestäjät – 3-4, joilla kullakin yli miljoona asukasta – loisi sopivan kilpailutilanteen, jossa ministeriö voisi makrotason indikaattoreilla seurata kilvoittelua vaikuttavuudessa ja kuluja per asukas. Järjestäjät hakisivat parhaita toimijoita alueellaan seuraamalla mesotason indikaattoreita ja tuotantokustannuksia ja palveluiden tuottajat seuraisivat mikrotason indikaattoreilla prosessiensa tehokkuutta. Järjestely loisi kilvoitteluasetelmia kaikille tasoille ja varmistaisi laadun, vaikuttavuuden ja saadun terveyshyödyn.

Kun maksajat ja järjestäjät haluavat tietoa toiminnan vaikuttavuudesta, saamme käyttöön uskottavia ja vertailuun sopivia indikaattoreita. Valmistautuminen mikrosysteemeissä on alkanut. Nyt tarvitaan myös valtakunnan tason valmistautumista SOTE -uudistuksen vaikuttavuuden seurantaan.