Hyppää pääsisältöön

Conmedic

Tietoa yrityksestä

Conmedic on vuonna 1994 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen koulutuksen, konsultoinnin ja työnohjauksen keinoin. Conmedic koordinoi Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostoa ja Työterveyslaatuverkostoa, joissa toiminnan painopisteet ovat laadun mittaaminen, tulosten vertailu, toisilta oppiminen ja koulutus. 

Conmedic toimii laaja-alaisesti laadun ja toiminnan kehittämisen alueella. Koulutamme eri laadunhallintamenetelmiä ja työpaikoille laatuvastaavia, jotka pystyvät vastaamaan kehittämistyöstä. Olennaisena osana laadun kehittämistä on soveltuvien mittareiden käyttö. Conmedic on 25 vuoden ajan panostanut toimivien indikaattorien testaamiseen ja käyttöönottoon.

Toimintamme on laajentunut moniin konsultointitehtäviin ja viime vuosina myös tutkimustyöhön. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli n. 0,3 M€. Joukossamme työskentelee laatukouluttajia, matemaatikkoja, atk-ohjelmoija ja assistentteja.

Visionamme on kehittää terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta systemaattisin toimin – mittauksin, tuloksia arvioimalla ja toiminnan muutoksia toteuttamalla. Kokemuksemme on, että laatumittausten avulla hoitoyksiköt saavat ainutlaatuista tietoa ja opastusta toimintansa laadun edistämiseen.